نمرات پایان ترم مرکز بر اساس شماره دانشجویی

نمرات دانشجویان بر اساس شماره دانشجویی و شماره پرونده را می
توانید در این جا مشاهده نمایید. در صورت داشتن هرگونه ابهام و سئوال با آموزش مرکز
تماس بگیرید.

 

 

 

نرم افزار-پودمان 2-زبان
فارسی

سخت افزار
کامپیوتر-ترم 3-ریاضی کاربردی

نرم افزار
کامپیوتر-پودمان 3-کارگاه لینوکس

نرم افزار
کامپیوتر-پودمان 4-مباحث ویژه

نقشه کشی-پودمان
2-استاتیک

نقشه کشی-پودمان
4-روش های تولید

سخت افزار-پودمان
2-زبان فارسی

نرم افزار
کامپیوتر-پودمان 3-اصول طراحی و برنامه سازی تحت وب

نرم افزار
کامپیوتر-پودمان3-برنامه سازی شبکه

تکنولو‍ژی
کنترل-پودمان2-زبان عمومی

تکنولوژی
کنترل-پودمان2-زبان عمومی

سخت افزار
کامپیوتر-ترم 3-اصول شبکه ها و سیستم های کامپیوتری

سخت افزار
کامپیوتر-پودمان2- کارگاه کامپیوتر


 

 

نقشه کشی-پودمان2---»»»
استاتیک

نقشه
کشی-پودمان2---»»» مقاومت مصالح

لوازم خانگی-ترم
3---»»» کاربرد پنوماتیک و هیدرولیک در صنعت

نقشه
کشی-پودمان2---»»» فیزیک پیش

نقشه
کشی-پودمان2---»»» علم مواد

 

سخت افزار
کامپیوتر----»»» ترم 1-اصول تولیدات مدارات
چاپی

سخت افزار
کامپیوتر----»»» ترم 3-اصول تولیدات مدارات چاپی

 


نقشه کشی-
پودمان4------اخلاق و تربیت
اسلامی

 

 

 

 

تکنولوژی کنترل-
پودمان4------اخلاق و تربیت اسلامی

 

نرم افزار
کامپیوتر-پودمان3------اخلاق و تربیت اسلامی

نرم
افزار کامپیوتر-پودمان4-------معارف

 

سخت افزار ترم 3-------
معارف

تکنولوژی -پودمان2------
کارگاه برق و مدارهای فرمان

تکنولوژی-پودمان2------ نقشه
کشی برق

تکنولوژی کنترل-پودمان------
آز الکترونیک

1- تکنولوژی کنترل-پودمان1------
ریاضی پیش

2- تکنولوژی کنترل-پودمان 1------
ریاضی پیش

تکنولوژی کنترل-پودمان3------
الکترونیک
 


 

 

 


ادامه
مطلب

enigma ; ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۸ تیر ،۱۳٩٠